Çevre Sorumluluğu
Mcm İnşaat A.Ş. gerek inşaat gerekse yatırım ve enerji projelerinin yapım ve işletme aşamalarında çevreye olan etkisini minimum seviyede tutmakta ve gaz emisyonu, katı/sıvı atık, enerji ve su tüketimini sürekli olarak gözlemleyerek yeni stratejiler geliştirmektedir.

Geliştirilen stratejilerin hedefi, yerel ve küresel çevreye etkiyi en aza indirmek için somut, ölçülebilir sistemler geliştirmek ve iş süreçlerini bu etkiyi minimize edecek şekilde iyileştirmektir.

Sorumlu yönetim anlayışı ile yatırımcı olduğu projelerde gelişmiş Bina Yönetim Sistemleri kullanarak yapılardaki ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinin optimum seviyede enerji kullanması sağlanmaktadır.

Projelerin her aşamasında çevre kalitesi, malzeme kullanımı, su, enerji ve atık yönetimi gibi konularda duyarlı davranarak hareket eden Mcm İnşaat A.Ş., uluslararası LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) standartlarını uygulama kapasitesine ve Çevre Yönetimi alanında uzmanlığın simgesidir.

Mcm bünyesinde düzenlenen eğitim ve denetim faaliyetlerine katılan tüm çalışanlar, tedarikçiler ve taşeronlar, çevrenin korunması, tehlikeli madde ve atık maddelerin işlenmesiyle ilgili tüm yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uymakla yükümlüdürler.