İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların sağlık ve güvenliği Mcm İnşaat A.Ş.'in profesyonel etik anlayışının en önemli esaslarındandır. Bu nedenle tüm faaliyet alanlarında iş gücünün sağlık ve güvenliğinin korunması ve iyileştirilmesi için uygun ortam sağlanması ve tüm iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kurumsal kültüre işlemesi için sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık ve Güvenlik yönetimi ve olası risklere karşı sürekli tedbir politikaları, Mcm İnşaat A.Ş. 'nin çalışanlarına bağlılığını göstermekte ve karşılığında da çalışanların şirkete bağlılığını sürekli olarak arttırmaktadır.

Tüm çalışanlara ve taşeronlara verilen planlı eğitimlerle, güvenlik ve sağlık konularında bilgi sahibi ve yetkin bir iş gücü oluşturarak çalışanların hem kendi hem de başkalarının sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları bir çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Kazaların detaylıca incelenmesi, nedenlerinin anlaşılması ve sonrasında alınan dersler risk yönetiminin geliştirilmesi ve güvenlik performansının artırılmasında büyük rol oynamaktadır. İncelemeler sonunda kazaların tekrar etmemesi için gerekli eğitimler verilmekte olup prosedürler, taşeron/malzeme seçimi ve iş süreçlerinin yenilenmesi dahil birçok konu gözden geçirilmektedir.

Mcm İnşaat A.Ş. , tüm bu çalışmalardan ortaya çıkan verilerle doğru izleme ve ölçümleme mekanizmaları kurup kazaları gerçekleşmeden önce önlemeye çalışmaktadır.

Kazalarda insan hatası riskini azaltmak için düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerinde eğitimler verilmektedir.

Böylece çalışanlar, kendi çalışma alanlarının güvenliğiyle ilgili sorumluluk almaya teşvik edilmektedir. Tüm eğitim prosedürlerini de belirli periyotlarda gözden geçirerek, ortaya çıkabilecek yeni sorunları belirleme hedeflenmektedir.

Mcm İnşaat A.Ş.'nin hayata geçirdiği tüm çalışmalar, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı OHSAS 18001 kapsamındadır.