Sosyal Sorumluluk
Mcm İnşaat A.Ş., farklı toplum dinamiklerini dikkate alan bir yaklaşımla sosyal sorumluluk bilinci oluşturmayı kurumsal öncelikleri arasında belirlemiştir.

MCM İnşaat A.Ş. şirketleri, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarının "toplum" olduğu bilinciyle birçok kampanya, proje, etkinlik, kutlama ve eğitim programına önemli ölçüde kaynak ve zaman ayırmaktadır.

Grup şirketleri her yıl düzenli olarak burs ve öğrenim desteği yardımlarını Vakıf aracılığıyla sürdürmektedir. Bursiyer seçiminde maddi desteğe ihtiyacı olan aday öğrencilerin başarılı olmasından başka bir koşul aranmamakta ve her öğretim yılı başında Vakıf'ta yapılan değerlendirme sonucunda seçilen öğrenciler burstan yararlandırılmaktadır. Vakıf ayrıca amatör sporun gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar da yürütmektedir.

Vakıf çalışmalarının yanı sıra AVM'lerde anne-baba destek eğitimi, kanser, kas hastalıkları ve diyabet bilgilendirme ve bilinçlendirme programları, belirli konularda eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilmiş; ücretsiz göz taraması ve şeker ölçümü gibi uygulamalarla da sağlık kontrolü bilinci teşvik edilmiştir.

Birçok serginin ve sosyal yardım amaçlı kermesin düzenlendiği 2010 yılında bu tür projelerin yanı sıra çeşitli üniversite, dernek, sosyal kulüp, medya kuruluşu ve vakıflarla işbirliği içinde sosyal sorumluluk kampanyalarına destek sağlanmıştır.

Sadece Türkiye’de değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmiştir.